Skip to main content

Zgodnie z definicją Gartnera BPM (z ang. Business Process Management)  (https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/business-process-management-bpm), zarządzanie procesami biznesowymi to zastosowanie różnych technik do wykrywania, modelowania, analizowania, mierzenia, ulepszania i optymalizowania strategii i procesów biznesowych.

 

Przeczytaj, a dowiesz się:
  • czym jest zarządzanie procesami
  • jaka jest różnica pomiędzy zarządzaniem procesami, projektami a zadaniami
  • jakie są kluczowe korzyści  związane z zarządzaniem procesami

 

Procesy biznesowe są sercem i krwiobiegiem organizacji

Zarządzanie procesami jest niczym innym jak ustaleniem, w jaki sposób są wytwarzane i oferowane klientom Twoje produkty i usługi. Konsekwencją zarządzania procesami jak klarownie zdefiniowana odpowiedzialność za prawidłową realizację procesów end-to-end.

Wracając do znaczenia terminu  zarządzanie procesami – często bywa ono mylone z zarządzaniem zadaniami i zarządzaniem projektami, ale jego zakres znaczeniowy jest znacznie  szerszy niż te pokrewne pojęcia. Termin związanym z zadaniami skupia się na pojedynczych zadaniach, natomiast zarządzanie procesami biznesowymi obejmuje cały proces end-to-end. Natomiast zarządzanie projektami dotyczy jednorazowych zadań, natomiast zarządzanie procesami biznesowymi jest specyficzne dla powtarzalnych procesów. Poprzez ciągłe przeprojektowywanie procesów (reinżynierii), organizacje mogą usprawnić cały swój przepływ pracy oraz uzyskać efektywność oraz oszczędności. Koncepcja ta nie jest nowa, a przykładami metodyki BPM są narzędzia Six Sigma oraz zasady metodyk zwinnych.

 

Zarządzaniem procesami to nie to samo co zarządzanie projektami czy zadaniami

Systemy zarządzania procesami biznesowymi mogą poprawić wyniki biznesowe, koordynując pracę ludzi, systemów, informacji i materiałów. Poprzez wykorzystanie zaawansowanej analizy, monitorowania działań i zarządzania decyzjami. Jako takie, są szczególnie skuteczne w przyspieszaniu realizacji strategii cyfrowej transformacji.

Organizacje odnoszące sukces stale zarządzają i optymalizują swoje procesy biznesowe. Dlaczego? Ponieważ posiadanie efektywnych procesów oznacza liczne korzyści. Jedną z kluczowych i niepodważalnych korzyści jest fakt, iż zrozumienie własnych procesów pozwala szybciej i elastyczniej reagować na zmieniające się potrzeby klientów, lepiej wykorzystać posiadane zasoby, a także skutecznej realizować strategię organizacji.

Kluczowe korzyści związane z zarządzaniem procesami

  • Zwiększona wydajność
  • Efektywność współpracy
  • Redukcja kosztów
  • Zgodność i bezpieczeństwo